Poolové soutěže

Autor: adminDP
Zobrazení: 4238

Profesionální poolbilliardové soutěže v České republice organizuje Českomoravský billiardový svaz (ČMBS) - sekce poolbilliard.

Základní informace

Soutěže v poolbilliardu jsou organizovány každoročně v rámci soutěžních sezón probíhajících vždy od ledna do prosince daného kalendářního roku. V případě zájmu o účast v těchto soutěžích kontaktujte prosím VV našeho klubu pro více informací.

Struktura soutěží

Soutěže jsou člěněny na celostátní a regionální úrovni. Jejich organizace je zajišťována VVS ČMBS a Sportovním ředitelem sekce. Na regionální úrovni  je kompetence zpravidla delegována příslušným regionálním vedoucím.

Celostátní soutěže
  • Mistrovství republiky jednotlivců
  • Mistrovství republiky žen
  • Mistrovství republiky juniorů
  • Mistrovství republiky seniorů
  • Mistrovství republiky dvojic a smíšených dvojic
  • Česká poolová tour jednotlivců
  • Ligy týmů (extraliga, 1.liga)

Regionální soutěže

Podrobné informace k soutěžím jsou k nalezení v platném Soutěžním řádu pro danou sezónu a jeho Prováděcím předpisu.

Podmínky účasti v soutěžích ČMBS

Základní podmínkou účasti v soutěžích ČMBS je členství hráče v klubu registrovaném v ČMBS. Pro informace klubech kontaktujte příslušného regionálního vedoucího nebo VVS ČMBS (příp. Sportovního ředitele).

Hráč je povinen mít u sebe registrační průkaz ČMBS na všech soutěžích ČMBS, pokud jej nemá, je povinen tuto skutečnost nahlásit řediteli soutěže, který jeho příslušnost ke klubu ČMBS zkontroluje v elektronické matrice ČMBS na základě jiného dokladu totožnosti. 

Účast v soutěžích může být podmíněna dalšími omezeními (více se dočtete na stránkách konkrétní soutěže zde na webu).

Přihlašování do soutěží

Do celostátních poolbilliardových soutěží se hráč registruje skrze online přihlašování na oficiálních webových stránkách Českomoravského billiardového svazu (www.cmbs.cz), případně u příslušného oblastního vedoucího (viz stránka „Oblasti“).

Pro přihlášování na poolbilliardové turnaje ČMBS skrze webové stránky využijte funkčnost “Přihlašování na turnaje” (úvodní stránka, odkaz  vlevo nahoře). Pro využití této funkčnosti se musíte zaregistrovat. K turnaji jsou vždy uvedeny propozice konkrétního kola, uzávěrky pro přihlášení a instrukce k placení startovného.

Ve věci přihlášek a plateb kontaktujte sportovního ředitele, resp. vedoucího příslušné oblastní ligy. Před začátkem sezóny se ujistěte, že váš klub uhradil klubový příspěvek - v opačném případě se nemůžete soutěží dané sezóny zúčastnit.

Pravidla a standardy

Všechny soutěže ČMBS a převážná většina turnajů v ČR se hrají podle Světových standardizovaných pravidel a Směrnic WPA (komentář p. Hajdovského). 

Na všechny soutěže a turnaje se vztahují všeobecně platné antidopingové směrnice a metody (viz http://www.antidoping.cz/).

Dress code

Pozor ! Oficiální soutěže ČMBS se hrají v dresu code B, není-li uvedeno jinak.

Dres code B je polo-košile s vyznačením klubu na levé přední straně a na zádech, tmavé společenské kalhoty (ne jeans), černé ponožky a černé polobotky. V týmových soutěžích musí mít všichni hráči polokošile stejného provedení a barvy. 

Termíny

Termíny jednotlivých soutěží jsou uvedeny v kalendáři ČMBS - sekce pool. Není-li vedoucím konkrétní soutěže stanoveno jinak, začínají soutěže ČMBS prezentací od 10:00 do 10:30.

Po prezentaci je provedeno rozlosování turnaje daného dne, tzn. pak již není možno se zapojit. Případné zpoždění je nutno hlásit před koncem prezence (do 30. minuty) řediteli dané soutěže (telefonicky přímo nebo prostřednictvím jiné přítomné osoby) – povolené zpoždění je maximálně 15 minut.

Výjimku z tohoto pravidla tvoří např. některé oblastní ligy, které jsou uzpůsobené podle místních možností. Nestandardní začátky centrálních soutěží jsou uvedeny v kalendáři, pro oblastní ligy se informujte u vedoucího vaší oblasti.